Aerial Hoop

Home » Aerial Hoop

Aerial Hoop Eindhoven

Een aerial hoop les is een gestructureerde sessie waarin je als deelnemeemster de basisprincipes van het werken met een aerial hoop leert. 

Inleiding:
De les begint met een korte opwarming om de spieren op te warmen en de bloedsomloop te stimuleren. Je voert stretchoefeningen en lichte cardio-activiteiten uit om je voor te bereiden op de fysieke inspanningen die komen gaan.

Veiligheidsinstructies:
Voordat je aan de slag gaat met de aerial hoop, krijg je van de docente belangrijke veiligheidsinstructies. Dit omvat onder andere informatie over het correct vasthouden van de aerial hoop, het gebruik van veiligheidshoudingen en het voorkomen van overbelasting of blessures.

Basisposities en -bewegingen:
De docente demonstreert en legt uit hoe je op de aerial hoop kunt stappen, evenwicht kunt vinden en enkele basisposities kunt innemen. Deelnemeemsters leren hoe ze in de hoop kunnen zitten, liggen, hangen en hun gewicht kunnen verplaatsen terwijl ze aan de ring bungelen.

Eenvoudige trucs en spins:
Na het oefenen van basisposities, word je geïntroduceerd in eenvoudige trucs en spins die kunnen worden uitgevoerd op de aerial hoop. Dit omvat mogelijk bewegingen zoals draaien, kleine flips, en het vasthouden van verschillende poses terwijl de hoop in beweging is.

Kracht- en flexibiliteitsoefeningen:
Aangezien aerial hoop vereist dat je over voldoende kracht en flexibiliteit beschikt, kunnen er specifieke oefeningen worden gegeven om deze aspecten te verbeteren. Dit kan bestaan uit oefeningen voor de kernspieren, schouders, armen en benen, evenals stretchoefeningen om de flexibiliteit te vergroten.

Sequenties en samenhang:
Na het oefenen van individuele trucs, word je aangemoedigd om deze samen te voegen tot korte routines. Hierbij leer je hoe je soepel van de ene beweging naar de andere kan overgaan, wat een gevoel van vloeiendheid en samenhang aan je routine toevoegt.

Cool-down en stretchen:
Aan het einde van de les wordt er tijd besteed aan een rustige cool-down en stretchoefeningen om de spieren te ontspannen en eventuele spanning na de training te verminderen. Dit draagt bij aan het voorkomen van spierpijn en bevordert de flexibiliteit.

Kleding:
Je draagt bij deze les in basis een korte of lange broek in combinatie met een t-shirt of sport top.

——-
An aerial hoop class is a structured session in which you, the participant, learn the basics of working with an aerial hoop. 

Introduction:
The class begins with a brief warm-up to warm up the muscles and stimulate circulation. You will perform stretches and light cardio activities to prepare for the physical exertions to come.

Safety Instructions:
Before you get started with the aerial hoop, you will receive important safety instructions from the instructor. This includes information on holding the aerial hoop correctly, using safety postures and avoiding overexertion or injury.

Basic Positions and Movements:
The instructor demonstrates and explains how to step on the aerial hoop, find balance and some basic positions. Participants will learn how to sit, lie, hang and shift their weight in the heap while dangling from the ring.

Simple tricks and spins:
After practicing basic positions, you will be introduced to simple tricks and spins that can be performed on the aerial hoop. This may include moves such as spins, small flips, and holding different poses while the heap is in motion.

Strength and flexibility exercises:
Since aerial hoop requires you to have adequate strength and flexibility, specific exercises may be given to improve these aspects. This may include exercises for the core muscles, shoulders, arms and legs, as well as stretches to increase flexibility.

Sequences and consistency:
After practicing individual tricks, you are encouraged to put them together into short routines. In doing so, you’ll learn how to transition smoothly from one move to another, adding a sense of fluidity and coherence to your routine.

Cool-down and stretching:
At the end of class, time is devoted to a gentle cool-down and stretching exercises to relax muscles and reduce any post-workout tension. This helps prevent muscle soreness and promotes flexibility.

Sports clothes:
You will wear basic shorts or long pants combined with a t-shirt or sport top for this class.

Gratis proefles

Meld je nu aan voor de gratis proefles.

 

Alvast veel plezier!

%

Conditie

Calorieën

Klaar voor de uitdaging?

Meld je nu aan voor de gratis proefles. Of heb je nog vragen neem dan contact met ons op.

Locatie

SEP
Group Fitness | Body & Mind | (Pole)Dance

Thorvaldsenlaan 4
5623 BM Eindhoven

040 - 246 30 95

info@seponline.nl

Locatie

SEP Dance & Group Fitness

Thorvaldsenlaan 4
5623 BM Eindhoven

040 - 246 30 95

info@seponline.nl

Aanmelden nieuwsbrief